Regan Vest

Toppen af REGAN VEST - ATOMBUNKEREN - rundt Gravlev Sø 16 km

HVOR GÅR TUREN HEN?
Toppen af REGAN VEST - Atombunkeren, Lindenborg Ådal og Rebild Bakker forbi kilderne Ravnkilden, Lille Blåkilde , Rundt om Gravlev sø til Gravlev By.
På en vandre tur har du mulighed for at komme med toppen af Regan Vest - Atombunkeren. Her ser vi og får fortalt om de forskellige faciliteter, der kan ses og hvad skulle de forskellige anlæg bruges til. Efter at have kigget på Indsugnings skakter, redningsskakter, udstødnings skakter og helikopter landingsplads og fået viden om etableringen af Bunkeranlægget 60 meter under kalken, går vi videre ned over Lindenborg å , og Kousbækken til LARS KJÆR HUS.
Den navnkundige krybskytte Lars Kjær og hans kone - spåkonen Marie var meget fattige og levede her i stor fattigdom.
Herefter går vi i en del af REBILD BAKKER nærmere bestemt bestiger vi BRUNEBAKKE og nyder udsigten over bakke formationerne. På vandreturen ned til RAVNKILDEN, gør vi stop og suger indtryk til os fra fantastiske udsigter ud over Lindenborg ådal.
Ved Ravnkilden ser vi på SUMPKILDEN og smager på det 8 grader koldt vand.
Efter at have hørt på Guidens specialviden om Ravnkilden, går vi videre mod nord til det meget spokie og forholdvis uhyggelige område med masser for Gravhøje, Stenkredse samt Stenrække - hvad og hvem har anlagt disse anlæg og hvad har de været anvendt til?
Videre frem mod et af Roldskovs vandrigeste kilder - LILLE BLÅKILDE - passere vi forbi nogle af de mest spektakulære og voldsom dybe HULVEJS systemer.
Efter besøg ved Strømkilden LILLE BLÅKILDE går vi tilbage over Lindeborg Å for at følge KIRKESTIEN til Gravlev Kirke. På Gravlev Kirke skal vi ind på kirkegården og se på det helt unikke, smukke og særegne gravsted for Billedhuggeren Anders Bundgaard og hans kone.
HVORLANG ER VANDRETUREN?
Vandretur er på 17 km og foregår ad vej og sti i kuperet terræn med stigninger, som man skal være forberedt på.
Vi pasagere 2 vandpassager, hvor der trædesten.
Vandreturen er tidssat til ca 6½ time.
HVEM KAN DELTAGE:
Personer i nogenlunde fysisk form kan deltage.
Turen er ikke for gangbesværede.
Barnevogn kan ikke medbringes.
MÅ MAN MEDTAGE HUND
Hunde kan ikke medbringes.
HVAD FÅR JEG :
På vandreturen får du selvskab af lokalguide med stor lokal viden og mange års erfaring fra området. Der berettes om forskellige seværdigheder undervejs samt om den spændende natur vi færdes i - det gælder både flora og fauna.
FORPLEJNING PÅ VANDRETUREN :
Ca halvvejs på vandreturen nyder vi den medbragte mad - som deltagerne selv har med.
PRAKTISK INFO:
Vi mødes ved Rebildcentret, Rødemøllevej 4, 9520 Skørping kl 9. Du bedes venligst være der 5-10 minutter før kl 0900.
TILMELDING:
Tilmelding er gældende når deltagergebyret på 329,- er indbetalt på billetto : https://govisit.ticketbutler.io/en/e/vandretur-17-km-til-toppen-regan-vest-atombunkeren-og-rundt-om-gravlev-s/
Sidste tilmelding er mandag den 26. september 2022.
Vandreturen gennemføres ved 10 deltagere.
DU SKAL MEDBRINGE:
Du skal huske
Rygsæk
madpakke
Vand
Snaks til turen
Evt tørre sokker
Påklædning i flere lag efter årstiden samt vandresko/Støvler

Skal du med på vandring?
TIlmeld her
Skal du med på vandring?¤TIlmeld her